آئین نگارش پیشرفته

آئین نگارش پیشرفته یا علمی

آئین نگارش پیشرفته

آئین نگارش پیشرفته یا علمی

در باره روش یا باصطلاح آئین نگارش ساده و اثر بخش به ویژه در حوزه گزارش های علمی و مکاتبات اداری است

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقدامات صورت گرفته» ثبت شده است

نگاهی به آئین نگارش و فنٌ گزارش نویسی اداری (14) : گزارش کار


گزارش کار


گزارش کار سندی است که پس از انجام کار به صورتی منظم تدوین و تحریر می شود . این نوشته که در واقع برای « حساب پس دادن » ؛ یا به تعبیری جدید تر « گزارش عملکرد » تهیٌه و تدوین می شود در نگارش شبیه آنچه در باره صورتجلسه آمد ، شروع می شود ؛ امٌا به تنظیم بر حسب ترتیب گفته ها کفایت نمی کند ؛ بلکه به سایر جوانب نیز می پردازد ؛ و همه را به ترتیبی منطقی طبقه بندی و تنظیم نموده منعکس می کند ؛ به تعبیر دیگر :

گزارش کار به جای آنکه چون صورتجلسه فقط گفته هارا به ترتیب تاریخی و به صورتی منظم بیاورد ، به شرح تمام اموری که اتفاق افتاده اند و البته به صورتی مرتب ، طبقه بندی شده و منظم ، می پردازد .

به علاوه ، در گزارش کار ، دیگر چندان اهمیتی ندارد که گفته ها و کرده های این و آن تا به آن حد دقیق و به اصطلاح مو به مو نقل شوند . کافی است که اصل مطلب بیاید تا به اصطلاح حقٌ مطلب ادا شود :

خلاصه ی مختصر و مفید گفته ها نقل می شود ؛ مجملی از آنچه انجام گرفته است ... ، و به تعبیری دیگر در سه محور اساسی :

- معرفی محل یا محلهای انجام امر یا امور

- جریان امر به ترتیب بخش های آن

- توضیحات مسؤولین امر در خصوص چگونگی انجام امر و موفقیت یا شکست در آن .

برخلاف صورتجلسه که نویسنده آن در میبایست در جلسه مربوطه حضورداشته باشد اینجا دیگر حضور نویسنده ی گزارش در تمام امور و مذاکرات حاصله ضرورتی ندارد . امٌا معمولا" گزارش کار یا گزارش عملکرد نیز توسط کسانی تهیه می شوند که در نوشتن صورتجلسات نیز تجربه و تخصص دارند . مجموعا" :

- در محل یا در جلسات ابتدا تند نویسان به نگارش گفته ها و اتفاقات می پردازند 

- یادداشت ها در اختیار یک نفر به عنوان دبیر جلسه ، گزارشنویس و امثال آن قرار میگیرند تا به نگارش در آیند .

- تخصص دبیر جلسه در همان حدٌ نگارش است و امور تجزیه و تحلیل به وی محول نمی شود ؛ منتهی لازم است صداقت ، و در امری که صورتجلسه یا گزارش کار تهیه می کند تخصص لازم را داشته باشد و مثلا" با اصطلاحات مربوطه کاملا" آشنا باشد .


گزارش کار ، گزارش عملکرد ، حساب پس دادن ، گفته ها ، اقدامات صورت گرفته ، ترتیب تاریخی ، منظم ، تدوین ، صداقت ، تخصص   


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۲۵
علیرضا آیت اللهی