آئین نگارش پیشرفته

آئین نگارش پیشرفته یا علمی

آئین نگارش پیشرفته

آئین نگارش پیشرفته یا علمی

در باره روش یا باصطلاح آئین نگارش ساده و اثر بخش به ویژه در حوزه گزارش های علمی و مکاتبات اداری است

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

نگاهی به آئین نگارش و فنٌ گزارش نویسی اداری (25) 

نامه اداری (3) . شکل های مؤدبانه


عناوین نا مه در برخی از مشاغل


جهت رعایت احترام به یک مقام عالیرتبه ی روحانی می توان از عنوان « حضرت » استفاده کرد ؛ مثل :

حضرت آیت الله آ قا شیخ محمد صدوقی

برای مقامات لشگری همیشه عناوین خاصٌ آنان چون جناب و سرکار، بدون عناوینی فرعی چون آقا ، حاج ، کربلائی و ... بکار می رود :

جناب سروان

سرکار سرهنگ

تیمسار

سردار

اگر دریافت کننده نامه دارای عنوانی است که فارغ از آن مسؤولیت و عنوان نامه را دریافت می دارد می توان تنها نوشت :

آقای شهردار تهران

آقای رئیس دانشگاه شهید بهشتی

حال آنکه اگر محتوای نامه در ارتباط دقیق با مسؤولیت اداری آنان باشد باید نوشته شود :

شهردار محترم تهران ، آقای

ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی ، آقای ...

که این صورت دوٌم البته و درهر حال مؤدبانه تر بنظر می رسد .

در مواردی که نام ،عنوان و آدرس گیرنده را جداگانه در سرلوحه نامه آورده اند دیگر نیازی به تکرار آنها نیست و نامه مثلا" اینگونه آغاز می شود :

آقای عزیز 

و مسلما" اگر نامه خطاب به یک گروه یا دسته ، مثلا" یک شورا یا یک هیئت مدیره باشد اینگونه نوشته می شود :

آقایان عزیز *

در مورد بانوان ،عناوین سرکار ، خانم ، خواهر و ... بکار می رود .

* هنجارهائی که ما در اینجا به کار میبریم ممکن است با سنن نامه نویسی اداری متداول در ایران صد در صد تطبیق نکنند یا به مذاق بعضی خوش نیایند ؛ امٌا هنجارهائی جهانی هستند و مورد تصویب مراجع اصلی علوم اداری در جهان واقع شده اند .  


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۵
علیرضا آیت اللهی

نگاهی به آئین نگارش و فنٌ گزارش نویسی اداری (24)

 

نامه اداری (2) . شکل های مؤدبانه


عناوین افراد مخاطب


اصولا" عنوان مخاطب ( گیرنده ی نامه ) باید مؤدبانه باشد .

به جای آنکه بنویسیم :

محمد معین معراجی

می نویسیم :

آقای محمد معین معراجی ؛

یا

خانم ....

یا 

دوشیزه ....

البته این در صورتی است که هیچگونه رابطه عاطفی میان نویسنده نامه و دریافت کننده آن وجود نداشته باشد ؛ والٌا می توانستیم بنویسیم :

دوست عزیز ، آقای محمد معین معراجی

یا :

سرور گرامی ، آقای محمد معین معراجی

امٌا هیچگاه در یک نامه اداری نباید نوشت :

دوست عزیزم ؛ آقای محمد معین معراجی

سرور عزیزم ؛آقای محمد معین معراجی


امروزه ، و پس از انقلاب 1357 ، سعی می شود بیشتر از عنوان « برادر » به جای عنوانِ « آقا » و از عنوان « خواهر » به جای عنوان « خانم » استفاده شود . مثلا" می نویسند :

برادر ، محمد معین معراجی

یا

برادرگرامی ، محمد معین معراجی 

ممکن است نوشت : برادر گرامی آقای محمد معین معراجی ؛ امٌا چنین قاعده ای در هنجار مکاتبات اداری جهانی نیست و آن را غلطمی شمارند . قاعدتا می بایست از کاربرد عناوین متعدد و مکرر اجتناب شود ؛ امٌا روحیه تعلق و تملقی که از زمان قاجاریان باقی مانده است سبب می شود برخی بنویسند :

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای محمد معین معراجی

( جناب ، همان معنی آقا را می دهد و در اینجا تکراری است ) .

عنوان « برادر » حتی در خطاب به مقامات عالیرتبه کشوری ،نظیر وزراء ، سفراء و نمایندگاه مجلس نیز بکار می رود . با این وجود و پس از فروکش کردن شور انقلاب هنوز هم متداول است که برای این گروه از مقامات عالیرتبه ، وامثال ایشان ، از عنوان « جناب » استفاده کنند . کاربرد عنوان مرکب « جناب آقای ...» که توسط بسیاری از کارشناسان ادبیات فارسی غلط شناخته شده است ؛ به عنوان یک « غلط مصطلح » دارای ایرادی اساسی نمی نماید .

و امٌا عناوین خاص ٌ روحانیان ... ( ادامه دارد )


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۰۹
علیرضا آیت اللهی