آئین نگارش پیشرفته

آئین نگارش پیشرفته یا علمی

آئین نگارش پیشرفته

آئین نگارش پیشرفته یا علمی

در باره روش یا باصطلاح آئین نگارش ساده و اثر بخش به ویژه در حوزه گزارش های علمی و مکاتبات اداری است

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دام تفسیر عبارات» ثبت شده است

نگاهی به آئین نگارش و فنٌ گزارش نویسی اداری (9) : اجتناب از دام تفسیر کلمات


اجتناب از دام تفسیر کلمات


آیا کاملا" متوجٌه مقصود و مشی مخاطب خود شده ایم ؟ آیاتمام کلمات و جملاتی که به کار می برد را می شناسیم و در می یابیم ؟ آیا حالتی خاص در رفتار و خواستهای وی وجود ندارند ؟ .

اگر بنا به نوشته ها و شناخت ازوی می نویسیم بهتر است ابتدا با اعتقاد به مشاوره ، از اطرافیان خود کمک بگیریم و مطلب را به اصطلاح سبک سنگین کنیم . مثلا" از اطرافیان خود بپرسیم :

- بنظر شما مقصود از این کلمه چیست ؟

یا

- به عقیده ی شما مقصود از این عبارت چیست ؟

فرض کنیم نامه ای دریافت کرده ایم که در آن واژه « جزا » بکار رفته است . این کلمه را ما تنبیه معنی می کنیم ، دیگری اجر معنی می کند ، نفر سوٌم به مفهوم پاداش می داند ! نهایتا" مقصود اصلی نویسنده از این واژه چه بوده و هست ؟ .

یکی ممکن است در کاربرد یک واژه معنی خاص آن را در نظر داشته است و دیگری به مفهوم وسیع کلمه بکاربرده باشد ...

به هر حال مسلٌم است که در خواندن و نوشتن باید به معنی دقیق کلمات توجٌه داشته باشیم .

بهترین راه دریافت مفهوم کلمات شاید این باشد که خود را به جای گوینده یا نویسنده آنها بگذاریم و ببینیم که اگر چنین واژه ای را ما بکاربرده بودیم منظورمان چه بود ؟ و اگر این واژه را به کار نمیبردیم چه واژه ای به جای آن بکار میبردیم ؟ آیا در پاسخی که ما برای نویسنده ای تهیه دیده ایم واقعا" معنی تمام کلمات بکاربرده اش را متوجٌه شده ایم و مقصود او را کاملا" دریافته ایم ؟ . اگر مطمئن نیستیم که کاملا" منظور وی را دریافته ایم چاره ای جز آن نیست که به جای تفسیر آن از نظر خود ؛ نظرش را دقیقا" جویا شویم . هیچ ایرادی ندارد که در چنین مواردی با تلفن یا با ایمیل یا هر وسیله ی دیگری نظر مخاطب خود را جویا شویم .

به این وسیله است که مطمئن می شویم در جواب دادن به تقاضانامه ای از موضوع خارج نشده ایم و با استنباط شخصی و تفسیر خود به آن پاسخ نداده ایم .

امٌا گذشته از تفسیر و « خارج شدن از موضوع » دام های دیگری می توانند بر سر راه نگارش صحیح ما گسترده باشند که از آنان نیز می بایست اجتناب کنیم .


دام تفسیر کلمات ، دام تفسیر عبارات ، معنی صحیح کلمات ، استنباط شخصی ، دریافت منظور مخاطب ، مشاوره در دریافت مطلب ، اجتناب از تفسیر ، پاسخ پس از دریافت صحیح ، تماس با نویسنده ، علیرضا آیت اللهی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۴ ، ۲۰:۲۱
علیرضا آیت اللهی